PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

De Werkcoach is een eenmanszaak en wordt beheerd door Dorine van Bree.
In deze privacyverklaring informeer ik je hoe De Werkcoach persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.
De Werkcoach respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van De Werkcoach.

 

GEGEVENS DIE OPGESLAGEN WORDEN BIJ AANMELDING VOOR MIJN NIEUWSBRIEF, WEBINAR OF VIDEOSERIES:

– Voornaam

– E-mailadres

 

PERSOONSGEGEVENS DIE DE WERKCOACH VERZAMELT BIJ LOOPBAANTRAJECTEN

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die De Werkcoach verwerkt:
Wanneer je een loopbaantraject bij De Werkcoach gaat volgen, word je gevraagd je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die nodig zijn en die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

– Jouw voor- en achternaam;

– Jouw adresgegevens;

– Jouw telefoonnummer;

– Jouw e-mailadres;

– Jouw IP-adres;
– Jouw geboortedatum en geboorteplaats;

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, tijdens telefoongesprek).

– Gegevens over jouw activiteiten op de website;
Klantnummer;
– Bestelgegevens;
– Curriculum vitae;

 

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE DE WERKCOACH VERWERKT

De Werkcoach verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
 

MET WELK DOEL DE WERKCOACH PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van De Werkcoach en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan De Werkcoach verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking zijn: Het afhandelen van jouw betaling, het verzenden van een nieuwsbrief, om contact met je op te kunnen nemen om de dienstverlening uit te voeren, om toegang te krijgen tot de online academie van de Werkcoach, om je te informeren over nieuwe diensten of wijzigingen, voor het uitvoeren of naleven van wettelijke verplichten zoals belastingaangifte.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De werkcoach tussen zit.

 

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

De Werkcoach bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

  • Gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
  • In elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
  • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in mijn boekhoud- en CRMsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.
De gegevens die ik verzamel en opsla tijdens een loopbaantraject bewaar ik tot een jaar na afronding van het traject.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat, de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. 

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

De Werkcoach verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Werkcoach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Voor het versturen facturen maak ik gebruik van ‘Digitale Factuur’. Je persoonsgegevens worden daar opgeslagen. Voor de mailing van nieuwsbrieven gebruik ik ‘Mailchimp’.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door De Werkcoach in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dewerkcoach.nu
De Werkcoach zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

INTREKKEN EN GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Werkcoach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van De Werkcoach wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die De Werkcoach gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
De Werkcoach maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik van de website van De Werkcoach.

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op..

Social media buttons
Op de website van De Werkcoach zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Facebook advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebookpixel) Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties kunnen worden weergegeven.

 

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website en de online academie van De Werkcoach maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Mijn Macbook is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn I-phone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID. Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door De Werkcoach verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@dewerkcoach.nu

 

Mijn gegevens:

Post-/Vestigingsadres: Jacob van der Borchstraat 75
Postcode: 3515 XC
Plaats: Utrecht
KvK nr. 50709275
BTW nr. NL143135892B01
Telefoonnummer: 06 16395512
e-mailadres: info@dewerkcoach.nu

 

Deze privacy- en cookieverklaring is opgesteld op 24 mei 2018