Training ‘De loopbaandialoog’

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor decanen, loopbaanbegeleiders, mentoren en docenten van middelbaar onderwijs, MBO en HBO.

 

Wat is het? 

De loopbaandialoog is een bijzondere en gelijkwaardige gespreksmethode waarbij de leerlingen gestimuleerd worden zelf te ontdekken waar ze enthousiast van worden, welke richting ze op willen en wat ze nodig hebben om met succes en plezier een opleiding af te ronden en werk te vinden. Leerlingen worden aangezet tot reflectie en het bedenken van eigen waardevolle acties om steeds een stap verder te komen.
Tijdens deze training worden de vijf loopbaancompetenties, zoals ontwikkeld door Kuijpers en Meijers behandeld en getraind.
Het gaat om de volgende loopbaancompetenties:

 • kwaliteitenreflectie
 • motievenreflectie
 • werkexploratie
 • loopbaansturing
 • netwerken

Met deze competenties kunnen leerlingen hun eigen loopbaan vormgeven.
Er wordt tijdens de training bekeken hoe de leerlingen zich deze competenties eigen kunnen maken en hoe de loopbaandialoog is in te voegen in het LOB-programma op school.

 

Wat komt er aan bod?

De volgende onderdelen komen tijdens de training aan de orde:

 • introductie van de loopbaandialoog: kennis en achtergronden
 • de meerwaarde van de loopbaandialoog
 • de verschillen met ‘gewone’ mentorgesprekken
 • de rol en houden van de mentor tijdens een dialoog
 • stimulerende en remmende vragen
 • zelf aan de slag met het oefenen van de loopbaandialoog in de rol van decaan/mentor
 • oefenen met specifieke lastige situaties

Doordat er gewerkt wordt met een trainingsacteur, is het naast een informatieve ook een heel praktische training.
Voorafgaand aan een training is overleg over de preciese inhoud en de wensen, zodat het altijd een training op maat is!

 

Waarom?

De arbeidsmarkt is de laatste jaren nogal veranderd en zal ook blijven veranderen. De leerlingen van nu zullen niet meer hun hele leven hetzelfde beroep gaan uitoefenen. De arbeidsmarkt vraagt veel fexibiliteit waardoor mensen regelmatig opnieuw op hun loopbaan moeten reflecteren.
Hoe eerder mensen dit leren, hoe meer profijt ze daarvan zullen hebben.
Het is daarom van groot belang dat leerlingen alle ervaringen en kennis die ze opdoen over zichzelf, opleidingen en werk, verzamelen en zich bewust zijn van het belang daarvan. Leerlingen moeten zich bewust worden van het feit dat het om hun eigen toekomst gaat en dat ze daar wel degelijk invloed op kunnen hebben.
Niet alleen de kennis die ze opdoen tijdens LOB-opdrachten is bruikbaar, maar ook de ervaringen die ze in hun vrije tijd opdoen, bij stages, meeloopdagen, opdrachten in de klas etc. levert belangrijke informatie op waarmee ze vervolgens weloverwogen keuzes kunnen maken voor vervolgopleidingen, stages en werk.
Reflecteren doen leerlingen niet uitzichzelf. Daarin moeten ze begeleid worden en een hele mooie manier daarvoor is met behulp van de loopbaandialoog!

 

Waarom deze training?

De functie van decaan is veranderd. Een deel van het werk is overgeheveld naar docenten. Veel mentoren hebben LOB ineens in hun takenpakket erbij gekregen terwijl ze opgeleid zijn in een heel ander vak.
Loopbaangesprekken voeren, vraagt om andere vaardigheden en een andere rol dan tijdens ‘gewone’ lessen.
De training ‘De loopbaandialoog’ voorziet in die behoefte.
We gaan lekker praktisch aan de gang met het oefenen met dit soort gesprekken.
Daarnaast leer je natuurlijk ook van de inbreng van collega’s. Dus leren met en van elkaar!

 

Reacties

Hier een paar reacties van deelnemers op de loopbaandialoog-training:
bewustwording van belang – verfrissend – veel ideeen om gesprekken mee in te gaan – inspirerend – activerend – zelfbewustwording – nieuwe kijk – zelfvertrouwen – positief – bredere kijk – focus – leerzaam – begrip – doelgericht – interactief”

 

Ik heb als decaan de cursus gevolgd en vervolgens de workshop ingezet op mijn school voor mentoren. Zowel de cursus voor mijzelf als de workshop voor de mentoren heb ik als erg waardevol ervaren. Naast de theoretische informatie die ik ontving, waren er veel praktische momenten waarin ik de theorie kon oefenen. Daarnaast maakte Dorine gebruik van een actrice waardoor situaties tot leven kwamen en Dorine direct kon uitleggen wat er gebeurde en hoe je daar, als decaan/mentor, op in kon spelen.
In het aanvragen van de workshop voor de mentoren van mijn school hebben Dorine en ik regelmatig overleg gehad om te bespreken wat goed zou aansluiten bij ons op school. Ook dit heb ik als zeer prettig ervaren.
Carmen Smits, Decaan VMBO Bovenbouw

 

In de regio Utrecht hebben we vele decanen en mentoren van onder andere de volgende scholen getraind:
Het CalscollegeHet Oosterlichtcollege  – Het WellantcollegeHet KalsbeekcollegeHet MinkemacollegeAnna van Rijncollege  – College HeemlandenHet Veenlandencollege

 

Bekijk ook het filmpje ‘Loopbaanleren‘ waarin Marinka Kuijpers vertelt waarom dit in de huidige arbeidsmarkt voor leerlingen zo belangrijk is.
Klik hier voor het filmpje!

 

Neem voor meer informatie contact met me op: info@dewerkcoach.nu  / 06 16395512

 

 

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment